דף-הבית
       אודות     תקנון     תמיכה     עגלת קניות  
מחירון
שלום אורח התחבר
תקנון 

 

 

אתר myprint (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת מייקארד בע"מ.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת מייקארד בע"מ (להלן "myprint").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת myprint באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה info@myprint.co.il או טלפונית בטל' 03-6914455 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.
כתובת משרדי החברה:
מייפרינט בע"מ
רח' שינקר 14 (מעל בנק מזרחי טפחות)
פתח תקוה


1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת
myprint לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.
myprint נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
בשום מקרה לא מעבירה
myprint נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

  • פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
  • שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2. המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר myprint
חברת
myprint תציע לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
לחברת
myprint הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3. מחירים
myprint שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.
מחיר השילוח מצויין בניפרד
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

4. מועדי אספקה
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי של המזמין.
myprint עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים מטעם
myprint.
מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים מטעם
myprint אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח תודיע myprint על ביטול העסקה ללקוח.

5. הובלה ומשלוח
לקוח המעונין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל, יסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה .במקרה של איסוף עצמאי כאמור לעיל, לא יחוייב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח. לקוח אשר לא יציין את בקשתו להובלה עצמית בדף ההזמנה, לא יוכל לאסוף את המוצר בעצמו מאוחר יותר, ויחויב בדמי הטיפול וההובלה.
בעת איסוף עצמאי של המוצר מנקודת החלוקה של
myprint, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.
איסוף המוצרים מחנות
myprint או ממחסני הספק החיצוני, בכפוף למלאי הקיים לאחר אישור ההזמנה.

6. ביטולים
ביטול זכייה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר:
במידה שלקוח מעוניין לבטל את זכייתו לפני שהמוצרים הודפסו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות
myprint אשר מצויין בהזמנה, או באמצעות טופס הפנייה באתר, תמורת חיוב של 25 ש"ח. (יש לתת את הדעת כי המוצרים מודפסים באמצעות דפוס דיגיטלי ולכן רוב ההדפסות במבוצעות תוך פחות מ 24 שעות.)
ביטול המכירה ע"י החברה לפני משלוח המוצר:
במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי
ביטול מכירה ע"י
myprint והפסקת פעילות האתר
בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מ
myprint לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא myprint רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות שריפה בבית העסק,תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני, פריצה ו/או גנבת ציוד מבית העסק.
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכירה פומבית ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

7. שרות לקוחות
לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של
myprint.
המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
המוקד פעיל בימים ובשעות הבאים:
ימים א'-ה' משעה 08:30 עד 18:00
ימי ו' וערבי חג משעה 08:30 עד 13:00
מספרי הטלפון של המוקד: 03-6914455
ניתן לפנות גם בפקס: 03-6968558
פניות באמצעות האתר
בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע"י צוות המוקד.
פניות להנהלת החברה
פניות להנהלת החברה בנושאים שאינם נושאי שרות לקוחות ניתן, לשלוח בדואר אל:
מייקארד בע"מ
רח' יגאל אלון 157
ת"א 67443
או באמצעות פקס: 03-6968558

8. שוברי הנחה (קופונים)
חברת
myprint עשויה להעניק ללקוחותיה שוברי הנחה , כאשר תבחר בכך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9 קישורים ותכני צד שלישי
 *באתר מצויים קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/אולתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "תכני צד שלישי").
* האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר.
* המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש במידע המקושר ותכני צד שלישי לרבות איכותם, טבעם ואמינותם, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.
* קניין רוחני
 *האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצובוהמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של האתר למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
* כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לחברה בלבד והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה.
 *אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת החברה.

10. אחריות
* האתר עושה כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם אין האתר משתתף ו/או צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצול המשתמש בשירות ולפיכך האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת השירות לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר.
 *המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באתר ובשירות לרבות איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין האתר ו/או השירות, מגבלותיהם ויכולותיהם.
* למען הסר אתר, שימוש באתר ובשירות נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירות.
 *האתר אינו משתתף ו/או צד בהתקשרות בין המשתמש לבין הסוכנים השונים (להלן: "ההתקשרות") ובשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש וכן לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות המשתמש על האתר ו/או השירות ו/או ההתקשרות

11. כללי
 *
תקנון זה כולל את המוסכם בין המשתמש לבין האתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות.
* הסכמה מטעם האתר המהווה סטייה מתנאי תקנון זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר.
* לא השתמש האתר בזכות הניתנת לו על פי תקנון זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי שלו.
* כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות תקנון זה יעשה על ידי האתר בלבד שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא.
 *מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב ובית משפט זה בלבד.
* השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
חברת מייקארד בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

 

 

 
 

משרדי myprint רח' אריה שנקר 14, ת.ד. 3621 פתח תקוה 49513 (מעל בנק מזרחי טפחות)
טלפון 03-6914455 פקס 03-6968558  דוא"ל
info@myprint.co.il
          

כל הזכויות שמורות  |  מפת אתר